VEZIRA VOJNIKOVIĆ IZ SANSKOGA MOSTA

VEZIRA VOJNIKOVIĆ IZ SANSKOGA MOSTA
GOVORI TELEVIZIJSKOJ NOVINARKI
U MIKROFON I U KAMERU, A TOME ŠTO
ONA GOVORI NE SMIJE SE DODAVATI
NIŠTA, NITI IŠTA ODUZIMATI

Jednim rafalom
strijeljali su mene
i moje devetero čeljadi.
Svi pobijeni, samo ja ostala.
Obeznanila se.
Kad sam došla sebi,
noć,
nije bilo više nikoga,
samo moji mrtvi oko mene.
Uzela najmlađega sina na ruke,
poljubila ga,
skinula mu zlatni lančić,
izvadila novac iz džepa.

Nisam plakala,
nisam.

Ispuzala nekako, došla do rijeke, pregazila,
lutala, lutala…
Izjutra, eh,
kad se sunce rađalo,
zaplakala. Onda sam zaplakala.

Vidim: nemam više nikoga.

 

Ivan Lovrenović

Komentari nisu dozvoljeni.