Amir Brka, Ubojice kraljeva

Jedni ovo
kategorično
ovako
drugi isto
no suprotno
radikalno
i cijelo stoljeće tako
a u to se, dakako
i sva prethodna
uključuju doba
hermeneutički sažimlju
sve do iskona
do bîti
do dragog Boga

I ne možeš razumjeti
ne može pojmiti niko

osim što shvaćaš
da i nije ka prošlomu
okrenuto
sve to

već ka novom
dolazećem
kojemu se
nespoznatom
teški kamen
ili uže
k nebu zategnuto
oko vrata smješta

Slomljen
jer znaš da nije
posrijedi koješta -

hramlješ
ka zrcalu
u kojem nije tvoj lik
već krvavi trag omče
na koži tvoga
crvenog, bijelog, crnog
kosookog sina

podno njegove
lijepe, mlade
prkosno uzdignute
naivno nevine
kraljevske brade

             (11.7.2014.)

 

Komentari nisu dozvoljeni.