Enver Kazaz, Još dvije homerske

Hektorova ruka

Nije se smjelo desiti,
Nije, velim jutros Ahileju.
Sve drugo,
Ali ne to.
Nije se smjelo desiti.
Zbog žitnih polja,
Andromahina bedra,
Astijanaksove kose,
Što ih je mogla
Milovati njegova ruka.
Eno iz Hada nam maše,
Skida mrenu
Sa očinjeg vida
Da se izmirimo
Sa krvlju
Na  našim rukama.

 

Ahilej u uniformi

Kad je odbio
Vođinu naredbu,
Režimski mediji
Nisu imali milosti:
Na naslovnim stranama
Osvanuo je njegov lik
S natpisom IZDAJNIK.
Sve poslije spada
U opća  mjesta
Državne dresure pojedinca.
Čak i Hektorovo raspadnuto tijelo
Pronađeno u tajnoj
Masovnoj grobnici,
Daleko od mjesta genocida.

Komentari nisu dozvoljeni.