Ранко Чолаковић, Живи песник голим рукама oпевава страх

ЖИВИ ПЕСНИК ГОЛИМ РУКАМА ОПЕВАВА СТРАХ

 

Живи песник
Голим рукама
Опевава страх
Суров је живи песник
Свиреп опевач
Док се суровим послом бави
Он свирепо крши
Све међунорадне норме страха
Све међународне законе страха
Не поштује ниједно право страха
Штавише ни оно елементарно
Право на живот и постајање страха
Не опевава заробљенике страха
Заговара инспирише планира
И спроводи брутално чишћење страха
Не поштује никаве конвенције
Никакве обичаје ратовања
Против страха
Охол је бахат зао безочан
Удружен у истребљивачки подухват
Против страха
Немилосрдан је према страху
Безосећајан бездушан права звер
Ригидан зверски геноцидан
Он не умањује жртве страха
Напротив он их стално открива
Проналази пребројава увећава
Против страха опевава
Само прекомерну силу
Сваку другу силу против страха
Осим прекомерне сматра
Неозбиљном недовољном непримереном

 

КОМЕНТАР ПЕСМЕ ЖИВИ ПЕСНИК ГОЛИМ РУКАМА ОПЕВАВА СТРАХ

У страшној су заблуди
Сви који мисле
Да живи песник
Као опевач страха
Не може голим рукама
Против страха
Да би их разуверио
Живи песник
У даљем опевавању страха
Опевава језиве призоре страха
Сваког трена
Паранормални порески обвезници
Својим владама страха
Плаћају ПДВ страха
Како би безбедно
И у миру страховали
Како би
Само кад је то преко потребно
Могли слободно изаћи
Из својих станова страха
Из својих кућа страха
На своје улице страха
Како би у страху
Могли отићи
У своје вртиће страха
У своје школе страха
На своје тргове страха
У своје кафане страха
У своје клубове страха
На своје концерте страха
На своје изложбе страха
Слушати своју поезију страха
У даљем опевавању страха
Живи песник голим рукама опевава
Још језивије призоре страха
Док паранормални порески обвезници
Голоруки страхују
Њихове до зуба наоружане владе страха
Њиховим новцем преплаћене
Њиховим новцем
У изобиљу намечене
Изражавају им дубока саучешћа
Поводом ужаса тероризма и страха
Пребројавају њихове жртве
Откривају спомен плоче њиховом страху
Обећавају заклињу се
Да ће свим средствима протерати
Сваки страх из њихових живота
Страх од њиховог тероризма
Страх од глобалног тероризма
Да ће искоренити тероризам
Живи песник голим рукама опевава
Њихове млитаве мере против страха
Антитеростичке мере
Мере сигурности мере безбедности
Њихове антитерористичке јединице
Које пантљикама ограђују
Ужасе тероризма и страха
Које блокирају улице квартове путеве
Којима је дошао страх
Којима је посејан страх
Којима су дошли
И отишли терористи
Живи песник мора
Голим рукама против страха
Јар му је пун курац
У свако доба и на сваком месту
До зуба наоружаних упозорења
Од терористичких напада
До зуба наоружаног страха
Неспособних антитерористичких
Високопрофесионалних тимова
Неспособних антитерористичких
Обавештајних служби
Њихових строго поверљивих извора
Међународне борбе против тероризма
Уређених
Слободних држава страха
Пуноправних чланица
Уједињених нација страха
Њихове забринутости због нашег страха
Њихових антитерористичких резолуција
Њиховог Савета безбедности

www.jergovic.com

 

Komentari nisu dozvoljeni.