Miljenko Jergović, Hrvatske pjesme (8)

Ante Tomić

 Židov je onaj koji se osjeća Židovom
                                         Ben Gurion 

Jedan je domoljub Domagoj Borna ili je Tomislav bio
Židovu smaknuo šešir s glave dok drugi je domoljub
Domagoj Borna ili je Tomislav bio zamahnuo Židova
Šakom udariti u glavu ali Židov čigra izmače se njemu 

Novine javiše potom da su ta dvojica Židova napala
riječju samo a gospoda domoljubi na kavi u gradskoj
kavani Domagoj Borna ili je Tomislav bio kazaše
Da Židov provocira stalno i što će Židovu šešir na glavi 

Što će mu šešir dok majke domoljuba naših palih u ratu
Domagoja Borne ili je Tomislav bio sinove oplakuju svoje
Koje pogubiše braća rođaci istokrvnici Židova tog ušeširenog 

Što će Židovu šešir na glavi dok sestre domoljupke naše
Domagoje Borne ili je Tomislava bila silovane hode gradom
A šešir im njegov dođe ko obrezana spolovila židovska

 

Sakloni nas 

Kuge gladi rata Gospode Bože sakloni
Ako je kuga tvoja volja neka po našoj
A ne po njihovoj zemlji mori ako je tvoje gladi
Da bude neka naši a ne njihovi ambari gore 

Ali ako nas od rata Gospode ti ne spasi
Sakloni nas od pobjede u ratu sakloni
Od slave i od junaštva od smućene pameti
Pobjednika od praznih im srca sakloni 

Gospode daj nam da triput dušmanin
Pregazi zemlju našu triput je spali
I pomori pobjeda njegova vazda da bude 

Daj nam da smo triput i stoput za svaki rat krivi
Na našemu rodu da je trostruki žig sramote
Samo pobjede u ratu Gospode Bože Sakloni

 

 

Komentari nisu dozvoljeni.