KULTURNO NASLJEĐE BOSNE I HERCEGOVINE 1964 – 1991. BIBLIOGRAFIJA

Priredio: dr. Jozo Džambo

U ediciji Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine od 1964. godine do rata 1992. kontinuirano su pripremana i objavljivana izdanja iz različitih povijesno-kulturoloških oblasti. U okviru izdavačkoga poduzeća Svjetlost pripremani su i objavljivani projekti iz književnosti, jezika, scenske umjetnosti, a u poduzeću Veselin Masleša  iz opće i kulturne povijesti, umjetnosti, arhitekture. 

a) prema oblastima i autorima

Književnost, jezik, scenska umjetnost

ALKALAJ, Haim, Izabrana djela. Priredio Vojislav Maksimović, 1984.

BARUH, Kalmi, Izabrana djela. Priredio Vojislav Maksimović, 1972.

BAŠAGIĆ, Safvet-beg, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj Carevini. Priredili Džemal Ćehajić, Amir Ljubović, 1986.

BAŠAGIĆ, Safvet-beg, Izabrana djela I-II. Priredio Muhsin Rizvić. I: Pjesničko djelo Mirze Safveta, II: Omer Hajjam: Rubaije. O književnosti, 1971.

BJELEVAC, Hivzi Abdurezak, Izabrana djela I-III. Predgovor, izbor, redakcija Muris Idrizović. I: Pod drugim suncem, roman. Ana Zolotti, roman; II: Minka, roman. Melika, roman suvremene Muslimanke. Rene Logotetides, roman; III: Romani H.A. Bjelevca. Zidanje srećnog doma, roman, 1979.

BUTUROVIĆ, Dženana, Morići – od stvarnosti do usmene predaje, 1983.

BUTUROVIĆ, Dženana, Studija o Hörmannovoj zbirci Muslimanskih narodnih pjesama, 1976.

ĆATIĆ, Musa Ćazim, Izabrana djela. Priredio Enes Duraković, 1988.

ĆORIĆ, Boris, Nada (književnohistorijska monografija 1895-1903) I-II, 1978.

ĆOROVIĆ, Svetozar, Sabrana djela I-X. Priredili Boris Ćorić, Branko Milanović, Muhsin Rizvić, Ljubica Tomić. I: Priče o ljubavi. Majčina sultanija; II: Lica inaravi. Komšije; III: Priče o bijednim ljudima. Priče o djeci; IV: Baron izdangubice, roman; V: Stojan Mutikaša, roman; VI: Narodnjak. Divljak. Međusvojima, roman; VII: Zapisi sa sela. U ćelijama, roman; VIII: Priče iz nemirnihvremena; IX: Dramski tekstovi. Pjesme. Uspomene o našim književnicima; X: život i djelo Svetozara Ćorovića, 1967.

DIZDAR, Mak, Izabrana djela I-III. Priredio Enes Duraković. I: Vidopoljska noć. Plivačica. Okrutnosti kruga. Koljena za madonu; II: Kameni spavač. Osvojena tajna; III: Eseji, Kritike. Dnevnik, 1981.

DIZDAR, Mak, Stari bosanski tekstovi, 1969.

DIZDAR, Mak, Stari bosanski tekstovi, drugo izdanje, 1971.

DIZDAREVIĆ, Zija, Sabrana djela. Priredio Rizo Ramić, 1968.

DUČIĆ, Jovan, Sabrana djela I-VI. Priredili Meša Selimović, Živorad Stojković. I: Pesme; II: Gradovi i himere; III: Blago cara Radovana; knjiga o sudbini; IV: Mojisaputnici; književna obličja; V: Grof Sava Vladislavić; VI: Jutra s Leutara – Staza poredputa, 1969.

ĐIKIĆ, Osman, Sabrana djela. Priredio Josip Lešić, 1971.

ĐURIČKOVIĆ, Dejan, Bosanska vila 1885-1914 (književnoistorijska studija) I-III, 1975.

ELAZAR, Samuel, El romancero judeo-espanol, 1987.

ELAZAR, Samuel, Jevrejsko-španjolski romancero. Preveo s jevrejsko-španjolskog Muhamed Nezirović, 1987.

GABRIĆ-BAGARIĆ, Darija, Jezik Ivana Bandulavića, franjevačkog pisca iz 17. vijeka,1989.

GRBIĆ, Ilija, Izabrana djela. Priredila Mira Miljanović, 1982.

GRBIĆ-SOFTIĆ, Slobodanka, Osvajanje igre (balet u Bosni i Hercegovini od prvih pojava igrača do osnivanja ansambla baleta 1950.), 1986.

GURANIJA, Mehmed Mejlija, Izbor iz poezije. Prijevod, predgovor Lamija Hadžiosmanović, Salih Trako. Prepjev Muhamed Dželilović, 1989.

HUKOVIĆ, Muhamed, Alhamijado književnost i njeni stvaraoci, 1986.

HUMO, Hamza, Sabrana djela I-VI. Izbor, redakcija, predgovor Muhsin Rizvić. I: Lirika; II: Pripovijetke; III: Pripovijetke. Grozdaninkikot; IV: Zgrada na ruševinama, roman; V: Adem Čabrić, roman. Drame; VI: Eseji. Feljtoni. Putopisi, 1976.

JEVTIĆ, Borivoje, Izabrana djela I-III. Priredila Ljubica Tomić-Kovač. I: Lirske prozePripovijetke; II: Pripovijetke. Drame; III: Kritički radovi, 1982.

JUKIĆ, Ivan Franjo, Sabrana djela I-III. Priredio Boris Ćorić. I: Pjesme i putopisi. Manji radovi; II: Bosanski prijatelj I. Bosanski prijatelj II. Bosanskiprijatelj III; III: Ogled o I. F. Jukiću (B. Ćorić). Pisma I. F. Jukića. Kronologija života I. F. Jukića, 1973.

KAPETANOVIĆ, Mehmed-beg Ljubušak, Sabrana djela I-III. Priredili Lamija Hadžiosmanović, Munib Maglajlić, Fehim Nametak. I: Narodno blago; II: Istočno blago, sv. 1.; III: Istočno blago, sv. 2., 1988.

KIKIĆ, Hasan, Izabrana djela I-III. Priredili Rizo Ramić, Miroslav Vaupotić. I: PjesmePripovijetke. Kritike i polemike; II: Provincija u pozadini, Ho-ruk, roman; III: Bukve, roman. Proza iz zaostavštine, 1969.

KOČIĆ, Petar, Sabrana djela I-III. Priredio Todor Kruševac. I: Stihovi. S planine i ispod planine; II: Jauci sa Zmijanja. Sudanija. Niz drum. Članci i prikazi; III: T. Kruševac: Petar Kočić. Govori u saboru. Prepiska, 1967.

KRNJEVIĆ, Hatidža, Usmene balade Bosne i Hercegovine, 1973.

KRŠIĆ, Jovan, Sabrana djela I-IV. Izbor i predgovor Vojislav Maksimović. I: Književnost naroda Jugoslavije(1); II: Književnost naroda Jugoslavije (2); III: Književnost raznih naroda. Slikarstvo. Muzika. Umjetnost; IV: Drama i pozorište. Politika i kultura, 1979.

KUBA, Ludvig, Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Pripremio Cvjetko Rihtman, 1984.

KUNA, Herta, Hrestomatija starije bosanske književnosti, 1974.

KUNA, Herta, Jezik “Bosanskog prijatelja”, prvog bosanskohercegovačkog časopisa1983.

LEŠIĆ, Josip, Grad opsjednut pozorištem (pozorišni život Mostara za vrijeme austrougarske uprave), 1969.

LEŠIĆ, Josip, Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine, 1985.

LEŠIĆ, Josip, Pozorišni život Sarajeva (1878-1918), 1973.

LEŠIĆ, Josip, Sarajevsko pozorište između dva rata I-II. I: 1918-1929: II: 1929-19411976.

LEŠIĆ, Josip, Vrijeme melodrame (dramska književnost u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine), 1989.

MARKOVIĆ, Marko, Izabrana djela I-II. Priredio Todor Kruševac. I: Kriva Drina,priče. Od sumraka do zore, priče; II: T. Kruševac: Marko Marković. Prilozi i zapisi, 1968.

MARTIĆ, Grga, Izabrana djela I-III. Priredio Branko Letić. I: Osvetnici (1); II: Osvetnici (2); III: Pjesme. Članci. Zapamćenja. 1990.

MITRINOVIĆ, Dimitrije, Sabrana djela I-III. Priredio Predrag Palavestra. I: književnosti i umjetnosti. P. Palavestra: Sudbina i djelo Dimitrija Mitrinovića; II: Estetički i programski radovi. Prepiska; III: Poezija i antropofilozofija, 1991.

MOSTARAC, Fevzi, Bulbulistan. Uvod i prijevod s perzijskog Džemal Čehajić, 1973.

MURADBEGOVIĆ, Ahmed, Izabrana djela I-III. Priredio Alija Isaković. I: Drame; II: Eseji, kritike, Članci i polemike; III: Haremska lirika. Pripovijetke, 1987.

MULABDIĆ, Edhem, Izabrana djela I-II. Priredio Alija Isaković. I: Zeleno busenje; II: Pripovijetke, 1974.

NAMETAK, Abdurahman, Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti, 1981.

NARODNE PJESME MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, sabrao KostaHörmann 1888-1889., I-II. Priredila Dženana Buturović, 1976.

ORAHOVAC, Sait, Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine, 1968.

OSMAN-AZIZ (Osman Nuri Hadžić i Ivan A. Milićević), Izabrana djela I-II. Priredio Alija Isaković. I: Osman Nuri Hadžić: Ago Šarić, roman. Osman-Aziz: Bez nade, roman; II: Pripovijetke, 1980.

PALAVESTRA, Jovan, Izabrana djela. Priredio Risto Trifković, 1971.

PALAVESTRA, Predrag, Književnost Mlade Bosne I-II, 1965.

PETROVIĆ, Emil S., Izabrana djela I-II. Priredio Muris Idrizović, 1968.

RIZVIĆ, Muhsin, Behar (književnoistorijska monografija), 1971.

RIZVIĆ, Muhsin, Književni život Bosne i Hercegovine između dva rata I-III, 1980.

SAMOKOVLIJA, Isak, Sabrana djela I-III. Priredio Miodrag Bogićević. I: Rafina avlija, pripovijetke; II: Drina, pripovijetke. Hanka, drama; III: Poetska proza. Neobjavljene proze i drame, 1967.

SKARIĆ, Savo, Izabrana djela, 1982.

SLIJEPČEVIĆ, Pero, Izabrana djela I-III, 1980.

SRPSKE NARODNE PJESME IZ BOSNE I HERCEGOVINE sakupio Bogoljub Petranović I-III. Priredio Novak Kilibarda, 1989.

ŠABANOVIĆ, Hazim, Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima (bibliografija). Priredio Ahmed S. Aličić, 1973.

ŠANTIĆ, Aleksa, Izabrana djela I-V. Priredili Branko Milanović, Mirjana Bogavac, Ljubica Tomić-Kovač, 1972.

ŠERIFOVIĆ, Fadil-paša, Divan. Uvod, prijevod, bilješke, rječnik Fehim Nametak. Prepjev Melika Salihbegović, 1981.

ŠIMIĆ, Antun Branko, Djela I-II. Priredili Dubravko Jelčić, Nedjeljko Mihanović. Predgovor Enes Duraković, 1988.

ŠKALJIĆ, Abdulah, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, 1965. (ponovljena izdanja 1966., 1973., 1979., 1985.)

ŠNAJDER, Marcel, Izabrana djela. Izbor i pogovor Jelena Berberović, 1986.

ŠUBIĆ, Zvonimir, Izabrana djela I-III. Priredio Vuk Krnjević. I: Pripovijetke, Heroj u papučama, roman; II: Kad se carstva mijenjaju, 1. knj.; III: Kad se carstva mijenjaju, 2. knj., 1969.

TAHMIŠČIĆ, Husein, Na stazama djetinjstva (antologija književnosti za djecu i omladinu naroda Bosne i Hercegovine), 1969.

TAHMIŠČIĆ, Husein, Poezija Sarajeva, 1968.

TOMIĆ-KOVAĆ, Ljubica, Zora (književnoistorijska monografija), 1971.

TRIFKOVIĆ, Risto, Savremena književnost u Bosni i Hercegovini, 1968.

VARAGIĆ, Jovo, Izabrana djela, Priredio Vojislav Maksimović, 1987.

VIDAKOVIĆ, Miloš, Sabrana djela. Priredio Predrag Palavestra, 1971.

VULIN, Miodrag M., Kočićeva Otadžbina I-II, 1991.

ŽDRALOVIĆ, Muhamed, Bosansko-hercegovački prepisivači djela u arabičkim rukopisima I-II, 1988.

Opća i kulturna povijest, umjetnost, arhitektura

ANĐELIĆ, Pavao, Bobovac i Kraljeva Sutjeska stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću, 1973.

BALTIĆ, fra Jako, Godišnjak od događaja crkvenih, svjetskih i promine vrimena u Bosni 1754-1882. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Andrija Zirdum, 1991.

BASLER, Đuro, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, 1972.

BAŠESKIJA, Mula Mustafa Ševki, Ljetopis (1746-1804). Uvod, komentar, prijevod s turskog Mehmed Mujezinović, 1968.

BAŠOVIĆ, Ljubinka, Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini 1918-19451986.

BENAC, Alojz, Studije o kamenom i bakarnom dobu u sjeverozapadnom Balkanu, 1964.

BENIĆ, fra Bono, Ljetopis sutješkog samostana. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran, 1979.

BEĆIRBEGOVIĆ, Madžida, Džamije sa drvenom munarom, 1990.

BESAROVIĆ, Risto, Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom, 1974.

BESAROVIĆ, Risto, Iz kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine (1878-1918), 1987.

BEŠLAGIĆ, Šefik, Stećci. Kataloško-topografski pregled, 1971.

BEŠLAGIĆ, Šefik, Stećci – kultura i umjetnost, 1982.

BOGDANOVIĆ, fra Marijan, Ljetopis kreševskog samostana. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran, 1984.

BOGIĆEVIĆ, Vojislav, Pismenost u Bosni i Hercegovini od pojave slovenske pismenosti u IX vijeku do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. godine, 1975.

ČELEBI, Evlija, Putopis. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Prijevod, uvod, komentari Hazim Šabanović, 1973.

ČELIĆ, Džemal, MUJEZINOVIĆ, Mehmed, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, 1968.

ČOKORILO, Prokopije, PAMUČINA, Joanikije, SKENDEROVA, Staka, Ljetopis Hercegovine 1831-1857. Život Ali-paše Rizvanbegovića Stočanina. Životopis Serafima Šolaje. Ljetopis Bosne 1825-1856. Priredili i preveli s ruskoga Vojislav Maksimović, Luka Šekara, 1976.

ČOVIĆ, Borivoj, Od Butmira do Ilira, 1976.

ČREMOŠNIK, Irma, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba u Bosni i Hercegovini1984.

ĆURIĆ, Hajrudin, Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, 1983.

DEDIJER, Jefto, Hercegovina – antropogeografske studije, 1991.

EVANS, Artur Dž., Kroz Bosnu i Hercegovinu peške i tokom pobune augusta i septembra 1875. sa istorijskim pregledom Bosne i Hercegovine i osrvtom na Hrvate, Slavonce i staru Dubrovačku republiku. Predgovor Milorad Ekmečić, 1965.

EVANS, Artur Dž., Ilirska pisma. Predgovor Milorad Ekmečić, 1967.

EVANS, Artur Dž., Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875. sa istorijskim pregledom Bosne i osvrtom na Hrvate, Slavonce i staru Dubrovačku republiku. Ispravljeno i dopunjeno drugo izdanje. Prijevod Milutin Drecun (s engleskog), Petar Pejčinović (s latinskog), Predgovor Milorad Ekmečić, 1973.

GILJFERDING, Aleksandar, Putovanje po Hercegovini, Bosni i staroj Srbiji 1858Komentari, bilješke, prijevod s ruskog Branko Čulić, predgovor Milorad Ekmečić, 1972.

HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija, Biblioteke u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine, 1980.

HADŽISELIMOVIĆ, Omer, Na vratima Istoka, 1989.

HASANDEDIĆ, Hivzija, Spomenici kulture turskog doba u Mostaru, 1980.

IMAMOVIĆ, Enver, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, 1977.

IRIJART, Šarl, Bosna i Hercegovina – putopis iz vremena ustanka 1875-1876. (sa petnaest Vjeržovih crteža prema autorovim skicama i posebnom kartom). Prijevod Vladimir Osipov. Predgovor Rade Petrović, 1981.

KADIĆ, Muhamed, Starinska seoska kuća u Bosni i Hercegovini, 1967.

KAFIJA, Hasan Pruščak, Izabrani spisi. Prijevod, uvod, bilješke Amir Ljubović, Fehim Nametak, 1983.

KAJMAKOVIĆ, Zdravko, Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini, 1971.

KAJMAKOVIĆ, Zdravko, Georgije Mitrofanović, 1977.

KAPETANOVIĆ, Jelica, Arhitekt Juraj Najdhart, 1989.

KARAMEHMEDOVIĆ, Muhamed, Umjetnička obrada metala, 1980.

KEMURA, Ibrahim, Uloga “Gajreta” u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903-1941), 1986.

KOJIĆ, Ljubinka, Manastir Žitomislić, 1983.

KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, Desanka, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države1978.

KRALJAČIĆ, Tomislav, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), 1987.

KREŠEVLJAKOVIĆ, Hamdija, Izabrana djela I-IV (I: Kapetanije u Bosni i Hercegovini, II: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini 1463-1878, III: Banje, vodovodi, hanovi i karavansaraji, IV: Prilozi za političku istoriju Bosne i Hercegovine u XVIII i XX stoljeću). Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija. Predgovor Avdo Sućeska, 1991.

KRUŠEVAC, Todor, Bosanskohercegovački listovi u XIX vijeku, 1978.

KULTURNA ISTORIJA  BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO POČETKA TURSKE VLADAVINE. Napisali Alojz Benac, Borivoj Čović, Esad Pašalić, Đuro Basler, Nada Miletić, Pavao Anđelić, 1966. drugo prerađeno i dopunjeno izdanje 1984.

LASTRIĆ, Filip, Pregled starina Bosanske Provincije. Prijevod Šimun Šimić, IgnacijeGavran. Uvod, komentari Andrija Zirdum, 1977.

LAŠVANIN (Marčinkušić), fra Nikola, Ljetopis. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran, 1981.

MAZALIĆ, Đoko, Slikarska umjetnost u Bosni i Hercegovini u tursko doba (1500-1878), 1965.

MAZALIĆ, Đoko, Leksikon umjetnika, slikara, vajara, graditelja, zlatara, kaligrafa i drugih koji su radili u Bosni i Hercegovini, 1967.

MADŽAR, Božo, Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu1982.

MLADENOVIĆ, Ljubica, Građansko slikarstvo u Bosni i Hercegovini u XIX veku1982.

MUJEZINOVIĆ, Mehmed, Islamska epigrafika I-III (I: Sarajevo, 1974., II: Istočna i centralna Bosna, 1977., Bosanska Krajina, Zapadna Bosna i Hercegovina, 1982.)

NILEVIĆ, Boris, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke Patrijaršije 1557. godine, 1990.

PAPIĆ, Mitar, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918), 1972.

PAPIĆ, Mitar, Istorija srpskih škola u Bosni i Hercegovini, 1978.

PAPIĆ, Mitar, Hrvatsko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, 1982.

PAPIĆ, Mitar, Školstvo u Bosni i Hercegovini (1918-1941), 1984.

PELAGIĆ, Vaso, Izabrana djela I-III (I: Umovanje čistoga razuma, Socijalizam ili osnovni preporođaj društva, izbor, redakcija i predgovor Slavko Mićanović, II: Pedagoški spisi, izbor i redakcija Mitar Papić, III: Istorija bosansko-hercegovačke bune, Članci, Izbor i redakcija Risto Besarović), 1971.

PELIDIJA, Enes, Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira (1699-1718), 1989.

RADULOVIĆ, Risto, Izabrani radovi, 1988.

REDŽIĆ, Husref, Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini, 1983.

SKARIĆ, Vladislav, Izabrana djela I-III. (I: Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije, II: Prilozi za istoriju Sarajeva, III: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine i jugoslovenskih naroda). Predgovor, izbor, redakcija Milorad Ekmečić, 1985.

ŠAMIĆ, Midhat, Francuski putnici u Bosni na pragu XIX stoljeća i njihovi utisci o njoj, 1966.

ŠAMIĆ, Midhat, Francuski putnici u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću (1836-1878) i njihovi utisci o njoj, 1981.

TEPIĆ, Ibrahim, Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima (1856-1878), 1989.

TIHIĆ, Smail, Jovan Bijelić – život i djelo, 1972.

TOŠIĆ, Đuro, Trg Drijeva u srednjem vijeku, 1987.

WENZEL, Marian, Ukrasni motivi na stećcima. Prijevod Nada Miletić, 1965.

 

b) prema kronološkom redu objavljivanja

1964.

BENAC, Alojz, Studije o kamenom i bakarnom dobu u sjeverozapadnom Balkanu, 1964.

1965.

EVANS, Artur Dž., Kroz Bosnu i Hercegovinu peške i tokom pobune augusta i septembra 1875. sa istorijskim pregledom Bosne i Hercegovine i osrvtom na Hrvate, Slavonce i staru Dubrovačku republiku. Predgovor Milorad Ekmečić, 1965.

MAZALIĆ, Đoko, Slikarska umjetnost u Bosni i Hercegovini u tursko doba (1500-1878), 1965.

PALAVESTRA, Predrag, Književnost Mlade Bosne I-II, 1965.

ŠKALJIĆ, Abdulah, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, 1965. (ponovljena izdanja 1966., 1973., 1979., 1985.)

WENZEL, Marian, Ukrasni motivi na stećcima. Prijevod Nada Miletić, 1965.

1966.

KULTURNA ISTORIJA  BOSNE I HERCEGOVINE OD NAJSTARIJIH VREMENA DO POČETKA TURSKE VLADAVINE. Napisali Alojz Benac, Borivoj Čović, Esad Pašalić, Đuro Basler, Nada Miletić, Pavao Anđelić, 1966; drugo prerađeno i dopunjeno izdanje 1984.

ŠAMIĆ, Midhat, Francuski putnici u Bosni na pragu XIX stoljeća i njihovi utisci o njoj, 1966.

1967.

ĆOROVIĆ, Svetozar, Sabrana djela I-X. Priredili Boris Ćorić, Branko Milanović, Muhsin Rizvić, Ljubica Tomić. I: Priče o ljubavi. Majčina sultanija; II: Lica i naravi. Komšije; III: Priče o bijednim ljudima. Priče o djeci; IV: Baron iz dangubice, roman; V: Stojan Mutikaša, roman; VI: Narodnjak. Divljak. Među svojima, roman; VII: Zapisi sa sela. U ćelijama, roman; VIII: Priče iz nemirnih vremena; IX: Dramski tekstovi. Pjesme. Uspomene o našim književnicima; X: život i djelo Svetozara Ćorovića, 1967.

EVANS, Artur Dž., Ilirska pisma. Predgovor Milorad Ekmečić, 1967.

KADIĆ, Muhamed, Starinska seoska kuća u Bosni i Hercegovini, 1967.

KOČIĆ, Petar, Sabrana djela I-III. Priredio Todor Kruševac. I: Stihovi. S planine i ispod planine; II: Jauci sa Zmijanja. Sudanija. Niz drum. Članci i prikazi; III: T. Kruševac: Petar Kočić. Govori u saboru. Prepiska, 1967.

MAZALIĆ, Đoko, Leksikon umjetnika, slikara, vajara, graditelja, zlatara, kaligrafa i drugih koji su radili u Bosni i Hercegovini, 1967.

SAMOKOVLIJA, Isak, Sabrana djela I-III. Priredio Miodrag Bogićević. I: Rafina avlija, pripovijetke; II: Drina, pripovijetke. Hanka, drama; III: Poetska proza. Neobjavljene proze i drame, 1967.

1968.

BAŠESKIJA, Mula Mustafa Ševki, Ljetopis (1746-1804). Uvod, komentar, prijevod s turskog Mehmed Mujezinović, 1968.

DIZDAREVIĆ, Zija, Sabrana djela. Priredio Rizo Ramić, 1968.

ČELIĆ, Džemal, MUJEZINOVIĆ, Mehmed, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, 1968.

MARKOVIĆ, Marko, Izabrana djela I-II. Priredio Todor Kruševac. I: Kriva Drina, priče. Od sumraka do zore, priče; II: T. Kruševac: Marko Marković. Prilozi i zapisi, 1968.

ORAHOVAC, Sait, Sevdalinke, balade i romanse Bosne i Hercegovine, 1968.

PETROVIĆ, Emil S., Izabrana djela I-II. Priredio Muris Idrizović, 1968.

TAHMIŠČIĆ, Husein, Poezija Sarajeva, 1968.

TRIFKOVIĆ, Risto, Savremena književnost u Bosni i Hercegovini, 1968.

1969.

DUČIĆ, Jovan, Sabrana djela I-VI. Priredili Meša Selimović, Živorad Stojković. I: Pesme; II: Gradovi i himere; III: Blago cara Radovana; knjiga o sudbini; IV: Moji saputnici; književna obličja; V: Grof Sava Vladislavić; VI: Jutra s Leutara – Staza pored puta, 1969.

KIKIĆ, Hasan, Izabrana djela I-III. Priredili Rizo Ramić, Miroslav Vaupotić. I: Pjesme. Pripovijetke. Kritike i polemike; II: Provincija u pozadini, Ho-ruk, roman; III: Bukve, roman. Proza iz zaostavštine, 1969.

LEŠIĆ, Josip, Grad opsjednut pozorištem (pozorišni život Mostara za vrijeme austrougarske uprave), 1969.

ŠUBIĆ, Zvonimir, Izabrana djela I-III. Priredio Vuk Krnjević. I: Pripovijetke, Heroj u papučama, roman; II: Kad se carstva mijenjaju, 1. knj.; III: Kad se carstva mijenjaju, 2. knj., 1969.

TAHMIŠČIĆ, Husein, Na stazama djetinjstva (antologija književnosti za djecu i omladinu naroda Bosne i Hercegovine), 1969.

1971.

BAŠAGIĆ, Safvet-beg, Izabrana djela I-II. Priredio Muhsin Rizvić. I: Pjesničko djelo Mirze Safveta, II: Omer Hajjam: Rubaije. O književnosti, 1971.

BEŠLAGIĆ, Šefik, Stećci. Kataloško-topografski pregled, 1971.

DIZDAR, Mak, Stari bosanski tekstovi, 1969, drugo izdanje 1971.

ĐIKIĆ, Osman, Sabrana djela. Priredio Josip Lešić, 1971.

KAJMAKOVIĆ, Zdravko, Zidno slikarstvo u Bosni i Hercegovini, 1971.

PALAVESTRA, Jovan, Izabrana djela. Priredio Risto Trifković, 1971.

PELAGIĆ, Vaso, Izabrana djela I-III (I: Umovanje čistoga razuma, Socijalizam ili osnovni preporođaj društva, izbor, redakcija i predgovor Slavko Mićanović, II: Pedagoški spisi, izbor i redakcija Mitar Papić, III: Istorija bosansko-hercegovačke bune, Članci, Izbor i redakcija Risto Besarović), 1971.

RIZVIĆ, Muhsin, Behar (književnoistorijska monografija), 1971.

TOMIĆ-KOVAĆ, Ljubica, Zora (književnoistorijska monografija), 1971.

VIDAKOVIĆ, Miloš, Sabrana djela. Priredio Predrag Palavestra, 1971.

1972.

BARUH, Kalmi, Izabrana djela. Priredio Vojislav Maksimović, 1972.

BASLER, Đuro, Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, 1972.

GILJFERDING, Aleksandar, Putovanje po Hercegovini, Bosni i staroj Srbiji 1858. Komentari, bilješke, prijevod s ruskog Branko Čulić, predgovor Milorad Ekmečić, 1972.

PAPIĆ, Mitar, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije (1878-1918), 1972.

ŠANTIĆ, Aleksa, Izabrana djela I-V. Priredili Branko Milanović, Mirjana Bogavac, Ljubica Tomić-Kovač, 1972.

TIHIĆ, Smail, Jovan Bijelić – život i djelo, 1972.

1973.

ANĐELIĆ, Pavao, Bobovac i Kraljeva Sutjeska stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću, 1973.

ČELEBI, Evlija, Putopis. Odlomci o jugoslovenskim zemljama. Prijevod, uvod, komentari Hazim Šabanović, 1973.

EVANS, Artur Dž., Pješke kroz Bosnu i Hercegovinu tokom ustanka avgusta i septembra 1875. sa istorijskim pregledom Bosne i osvrtom na Hrvate, Slavonce i staru Dubrovačku republiku. Ispravljeno i dopunjeno drugo izdanje. Prijevod Milutin Drecun (s engleskog), Petar Pejčinović (s latinskog), Predgovor Milorad Ekmečić, 1973.

JUKIĆ, Ivan Franjo, Sabrana djela I-III. Priredio Boris Ćorić. I: Pjesme i putopisi. Manji radovi; II: Bosanski prijatelj I. Bosanski prijatelj II. Bosanski prijatelj III; III: Ogled o I. F. Jukiću (B. Ćorić). Pisma I. F. Jukića. Kronologija života I. F. Jukića, 1973.

KRNJEVIĆ, Hatidža, Usmene balade Bosne i Hercegovine, 1973.

LEŠIĆ, Josip, Pozorišni život Sarajeva (1878-1918), 1973.

MOSTARAC, Fevzi, Bulbulistan. Uvod i prijevod s perzijskog Džemal Čehajić, 1973.

ŠABANOVIĆ, Hazim, Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima (bibliografija). Priredio Ahmed S. Aličić, 1973.

1974.

BESAROVIĆ, Risto, Iz kulturnog života u Sarajevu pod austrougarskom upravom, 1974.

KUNA, Herta, Hrestomatija starije bosanske književnosti, 1974.

MUJEZINOVIĆ, Mehmed, Islamska epigrafika I-III (I: Sarajevo, 1974., II: Istočna i centralna Bosna, 1977., Bosanska Krajina, Zapadna Bosna i Hercegovina, 1982.)

MULABDIĆ, Edhem, Izabrana djela I-II. Priredio Alija Isaković. I: Zeleno busenje; II: Pripovijetke, 1974.

1975.

BOGIĆEVIĆ, Vojislav, Pismenost u Bosni i Hercegovini od pojave slovenske pismenosti u IX vijeku do kraja austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini 1918. godine, 1975.

ĐURIČKOVIĆ, Dejan, Bosanska vila 1885-1914 (književnoistorijska studija) I-III, 1975.

1976.

BUTUROVIĆ, Dženana, Studija o Hörmannovoj zbirci Muslimanskih narodnih pjesama, 1976.

ČOKORILO, Prokopije, PAMUČINA, Joanikije, SKENDEROVA, Staka, Ljetopis Hercegovine 1831-1857. Život Ali-paše Rizvanbegovića Stočanina. Životopis Serafima Šolaje. Ljetopis Bosne 1825-1856. Priredili i preveli s ruskoga Vojislav Maksimović, Luka Šekara, 1976.

ČOVIĆ, Borivoj, Od Butmira do Ilira, 1976.

HUMO, Hamza, Sabrana djela I-VI. Izbor, redakcija, predgovor Muhsin Rizvić. I: Lirika; II: Pripovijetke; III: Pripovijetke. Grozdanin kikot; IV: Zgrada na ruševinama, roman; V: Adem Čabrić, roman. Drame; VI: Eseji. Feljtoni. Putopisi, 1976.

LEŠIĆ, Josip, Sarajevsko pozorište između dva rata I-II. I: 1918-1929: II: 1929-19411976.

NARODNE PJESME MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI, sabrao Kosta Hörmann 1888-1889., I-II. Priredila Dženana Buturović, 1976.

1977.

KAJMAKOVIĆ, Zdravko, Georgije Mitrofanović, 1977.

IMAMOVIĆ, Enver, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, 1977.

LASTRIĆ, Filip, Pregled starina Bosanske Provincije. Prijevod Šimun Šimić, Ignacije Gavran. Uvod, komentari Andrija Zirdum, 1977.

1978.

ĆORIĆ, Boris, Nada (književnohistorijska monografija 1895-1903) I-II, 1978.

KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, Desanka, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države1978.

KRUŠEVAC, Todor, Bosanskohercegovački listovi u XIX vijeku, 1978.

PAPIĆ, Mitar, Istorija srpskih škola u Bosni i Hercegovini, 1978.

1979.

BENIĆ, fra Bono, Ljetopis sutješkog samostana. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran, 1979.

BJELEVAC, Hivzi Abdurezak, Izabrana djela I-III. Predgovor, izbor, redakcija Muris Idrizović. I: Pod drugim suncem, roman. Ana Zolotti, roman; II: Minka, roman. Melika, roman suvremene Muslimanke. Rene Logotetides, roman; III: Romani H.A. Bjelevca. Zidanje srećnog doma, roman, 1979.

KRŠIĆ, Jovan, Sabrana djela I-IV. Izbor i predgovor Vojislav Maksimović. I: Književnost naroda Jugoslavije (1); II: Književnost naroda Jugoslavije (2); III: Književnost raznih naroda. Slikarstvo. Muzika. Umjetnost; IV: Drama i pozorište. Politika i kultura, 1979.

1980.

HADŽIOSMANOVIĆ, Lamija, Biblioteke u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske vladavine, 1980.

HASANDEDIĆ, Hivzija, Spomenici kulture turskog doba u Mostaru, 1980.

KARAMEHMEDOVIĆ, Muhamed, Umjetnička obrada metala, 1980.

OSMAN-AZIZ (Osman Nuri Hadžić i Ivan A. Milićević), Izabrana djela I-II. Priredio Alija Isaković. I: Osman Nuri Hadžić: Ago Šarić, roman. Osman-Aziz: Bez nade, roman; II: Pripovijetke, 1980.

RIZVIĆ, Muhsin, Književni život Bosne i Hercegovine između dva rata I-III, 1980.

SLIJEPČEVIĆ, Pero, Izabrana djela I-III, 1980.

1981.

DIZDAR, Mak, Izabrana djela I-III. Priredio Enes Duraković. I: Vidopoljska noć. Plivačica. Okrutnosti kruga. Koljena za madonu; II: Kameni spavač. Osvojena tajna; III: Eseji, Kritike. Dnevnik, 1981.

IRIJART, Šarl, Bosna i Hercegovina – putopis iz vremena ustanka 1875-1876. (sa petnaest Vjeržovih crteža prema autorovim skicama i posebnom kartom). Prijevod Vladimir Osipov. Predgovor Rade Petrović, 1981.

LAŠVANIN (Marčinkušić), fra Nikola, Ljetopis. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran, 1981.

NAMETAK, Abdurahman, Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti, 1981.

ŠAMIĆ, Midhat, Francuski putnici u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću (1836-1878) i njihovi utisci o njoj, 1981.

ŠERIFOVIĆ, Fadil-paša, Divan. Uvod, prijevod, bilješke, rječnik Fehim Nametak. Prepjev Melika Salihbegović, 1981.

1982.

BEŠLAGIĆ, Šefik, Stećci – kultura i umjetnost, 1982.

GRBIĆ, Ilija, Izabrana djela. Priredila Mira Miljanović, 1982.

JEVTIĆ, Borivoje, Izabrana djela I-III. Priredila Ljubica Tomić-Kovač. I: Lirske prozePripovijetke; II: Pripovijetke. Drame; III: Kritički radovi, 1982.

MADŽAR, Božo, Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu1982.

MLADENOVIĆ, Ljubica, Građansko slikarstvo u Bosni i Hercegovini u XIX veku1982.

PAPIĆ, Mitar, Hrvatsko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, 1982.

SKARIĆ, Savo, Izabrana djela, 1982.

1983.

BUTUROVIĆ, Dženana, Morići – od stvarnosti do usmene predaje, 1983.

ĆURIĆ, Hajrudin, Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. godine, 1983.

KAFIJA, Hasan Pruščak, Izabrani spisi. Prijevod, uvod, bilješke Amir Ljubović, Fehim Nametak, 1983.

KOJIĆ, Ljubinka, Manastir Žitomislić, 1983.

KUNA, Herta, Jezik “Bosanskog prijatelja”, prvog bosanskohercegovačkog časopisa1983.

REDŽIĆ, Husref, Studije o islamskoj arhitektonskoj baštini, 1983.

1984.

ALKALAJ, Haim, Izabrana djela. Priredio Vojislav Maksimović, 1984.

BOGDANOVIĆ, fra Marijan, Ljetopis kreševskog samostana. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Ignacije Gavran, 1984.

ČREMOŠNIK, Irma, Mozaici i zidno slikarstvo rimskog doba u Bosni i Hercegovini1984.

KUBA, Ludvig, Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Pripremio Cvjetko Rihtman, 1984.

PAPIĆ, Mitar, Školstvo u Bosni i Hercegovini (1918-1941), 1984.

1985.

LEŠIĆ, Josip, Istorija pozorišta Bosne i Hercegovine, 1985.

SKARIĆ, Vladislav, Izabrana djela I-III. (I: Sarajevo i njegova okolina od najstarijih vremena do austrougarske okupacije, II: Prilozi za istoriju Sarajeva, III: Prilozi za istoriju Bosne i Hercegovine i jugoslovenskih naroda). Predgovor, izbor, redakcija Milorad Ekmečić, 1985.

1986.

BAŠAGIĆ, Safvet-beg, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti (prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine). Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj Carevini. Priredili Džemal Ćehajić, Amir Ljubović, 1986.

BAŠOVIĆ, Ljubinka, Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini 1918-19451986.

GRBIĆ-SOFTIĆ, Slobodanka, Osvajanje igre (balet u Bosni i Hercegovini od prvih pojava igrača do osnivanja ansambla baleta 1950.), 1986.

HUKOVIĆ, Muhamed, Alhamijado književnost i njeni stvaraoci, 1986.

KEMURA, Ibrahim, Uloga “Gajreta” u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903-1941), 1986.

ŠNAJDER, Marcel, Izabrana djela. Izbor i pogovor Jelena Berberović, 1986.

1987.

BESAROVIĆ, Risto, Iz kulturne prošlosti Bosne i Hercegovine (1878-1918), 1987.

ELAZAR, Samuel, El romancero judeo-espanol, 1987.

ELAZAR, Samuel, Jevrejsko-španjolski romancero. Preveo s jevrejsko-španjolskog Muhamed Nezirović, 1987.

KRALJAČIĆ, Tomislav, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882-1903), 1987.

MURADBEGOVIĆ, Ahmed, Izabrana djela I-III. Priredio Alija Isaković. I: Drame; II: Eseji, kritike, Članci i polemike; III: Haremska lirika. Pripovijetke, 1987.

TOŠIĆ, Đuro, Trg Drijeva u srednjem vijeku, 1987.

VARAGIĆ, Jovo, Izabrana djela, Priredio Vojislav Maksimović, 1987.

1988.

ĆATIĆ, Musa Ćazim, Izabrana djela. Priredio Enes Duraković, 1988.

KAPETANOVIĆ, Mehmed-beg Ljubušak, Sabrana djela I-III. Priredili Lamija Hadžiosmanović, Munib Maglajlić, Fehim Nametak. I: Narodno blago; II: Istočno blago, sv. 1.; III: Istočno blago, sv. 2., 1988.

RADULOVIĆ, Risto, Izabrani radovi, 1988.

ŠIMIĆ, Antun Branko, Djela I-II. Priredili Dubravko Jelčić, Nedjeljko Mihanović. Predgovor Enes Duraković, 1988.

ŽDRALOVIĆ, Muhamed, Bosansko-hercegovački prepisivači djela u arabičkim rukopisima I-II, 1988.

1989.

GABRIĆ-BAGARIĆ, Darija, Jezik Ivana Bandulavića, franjevačkog pisca iz 17. vijeka1989.

GURANIJA, Mehmed Mejlija, Izbor iz poezije. Prijevod, predgovor Lamija  Hadžiosmanović, Salih Trako. Prepjev Muhamed Dželilović, 1989.

HADŽISELIMOVIĆ, Omer, Na vratima Istoka, 1989.

KAPETANOVIĆ, Jelica, Arhitekt Juraj Najdhart, 1989.

LEŠIĆ, Josip, Vrijeme melodrame (dramska književnost u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine), 1989.

PELIDIJA, Enes, Bosanski ejalet od Karlovačkog do Požarevačkog mira (1699-1718), 1989.

SRPSKE NARODNE PJESME IZ BOSNE I HERCEGOVINE sakupio Bogoljub Petranović I-III. Priredio Novak Kilibarda, 1989.

TEPIĆ, Ibrahim, Bosna i Hercegovina u ruskim izvorima (1856-1878), 1989.

1990.

BEĆIRBEGOVIĆ, Madžida, Džamije sa drvenom munarom, 1990.

MARTIĆ, Grga, Izabrana djela I-III. Priredio Branko Letić. I: Osvetnici (1); II: Osvetnici (2); III: Pjesme. Članci. Zapamćenja. 1990.

NILEVIĆ, Boris, Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini do obnove Pećke Patrijaršije 1557. godine, 1990.

1991.

BALTIĆ, fra Jako, Godišnjak od događaja crkvenih, svjetskih i promine vrimena u Bosni 1754-1882. Priredio, latinske i talijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao Andrija Zirdum, 1991.

DEDIJER, Jefto, Hercegovina – antropogeografske studije, 1991.

KREŠEVLJAKOVIĆ, Hamdija, Izabrana djela I-IV (I: Kapetanije u Bosni i Hercegovini, II: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini 1463-1878, III: Banje, vodovodi, hanovi i karavansaraji, IV: Prilozi za političku istoriju Bosne i Hercegovine u XVIII i XX stoljeću). Priredili Avdo Sućeska i Enes Pelidija. Predgovor Avdo Sućeska, 1991.

MITRINOVIĆ, Dimitrije, Sabrana djela I-III. Priredio Predrag Palavestra. I: O književnosti i umjetnosti. P. Palavestra: Sudbina i djelo Dimitrija Mitrinovića; II: Estetički i programski radovi. Prepiska; III: Poezija i antropofilozofija, 1991.

VULIN, Miodrag M., Kočićeva Otadžbina I-II, 1991.

 

Komentari nisu dozvoljeni.