Almir Zalihić, PEPEO I GAREŽ KOMŠIJSKIH KUĆA

Ništa me nije tjeralo da se vratim, ništa viđeno, ili neviđeno, nije me sililo na suočavanje, dok sam hodao prema mostu ispod koga teče Rijeka modra kao grozd. Davno  je završen rat, a narodi još ponavljaju fašizam, utvrđuju pepeo i  garež komšijskih kuća.