goran milaković: mehiko

Jovica Aćin: USPONI

Enes Karić: DIJALOŠKI PRINOSI HANSA KŰNGA

KRATAK PREGLED POLITIKE ZATIRANJA

Munib Delalić, PET PJESAMA

Katarina Livljanić: SINECURA

Ivan Lovrenović: RJEČNIK VJERE I NEVJERE (IX)