Ranko Čolaković, Živi pesnik

ЖИВИ ПЕСНИК ГОЛИМ РУКАМА ОПЕВАВА СТРАХ

Живи песник
Голим рукама
Опевава страх

Суров је живи песник
Свиреп опевач
Док се суровим послом бави

Он свирепо крши
Све међунорадне норме страха
Све међународне законе страха

Не поштује ниједно право страха
Штавише ни оно елементарно
Право на живот и постајање страха

Не опевава заробљенике страха
Заговара инспирише планира
И спроводи брутално чишћење страха

Не поштује никаве конвенције
Никакве обичаје ратовања
Против страха

Охол је бахат зао безочан
Удружен у истребљивачки подухват
Против страха

Немилосрдан је према страху
Безосећајан бездушан права звер
Ригидан зверски геноцидан

Он не умањује жртве страха
Напротив он их стално открива
Проналази пребројава увећава

Против страха опевава
Само прекомерну силу

Сваку другу силу против страха
Осим прекомерне сматра
Неозбиљном недовољном непримереном

 

 

КОМЕНТАР ПЕСМЕ ЖИВИ ПЕСНИК ГОЛИМ РУКАМА ОПЕВАВА СТРАХ

У страшној су заблуди
Сви који мисле
Да живи песник
Као опевач страха
Не може голим рукама
Против страха

Да би их разуверио
Живи песник
У даљем опевавању страха
Опевава језиве призоре страха

Сваког трена
Паранормални порески обвезници
Својим владама страха
Плаћају ПДВ страха
Како би безбедно
И у миру страховали

Како би
Само кад је то преко потребно
Могли слободно изаћи
Из својих станова страха
Из својих кућа страха
На своје улице страха

Како би у страху
Могли отићи
У своје вртиће страха
У своје школе страха
На своје тргове страха
У своје кафане страха
У своје клубове страха
На своје концерте страха
На своје изложбе страха
Слушати своју поезију страха

У даљем опевавању страха
Живи песник голим рукама опевава
Још језивије призоре страха

Док паранормални порески обвезници
Голоруки страхују
Њихове до зуба наоружане владе страха
Њиховим новцем преплаћене
Њиховим новцем
У изобиљу намечене
Изражавају им дубока саучешћа
Поводом ужаса тероризма и страха
Пребројавају њихове жртве
Откривају спомен плоче њиховом страху
Обећавају заклињу се
Да ће свим средствима протерати
Сваки страх из њихових живота
Страх од њиховог тероризма
Страх од глобалног тероризма
Да ће искоренити тероризам

Живи песник голим рукама опевава
Њихове млитаве мере против страха
Антитеростичке мере
Мере сигурности мере безбедности

Њихове антитерористичке јединице
Које пантљикама ограђују
Ужасе тероризма и страха
Које блокирају улице квартове путеве

Којима је дошао страх
Којима је посејан страх
Којима су дошли
И отишли терористи

Живи песник мора
Голим рукама против страха
Јар му је пун курац
У свако доба и на сваком месту
До зуба наоружаних упозорења
Од терористичких напада
До зуба наоружаног страха
Неспособних антитерористичких
Високопрофесионалних тимова
Неспособних антитерористичких
Обавештајних служби
Њихових строго поверљивих извора
Међународне борбе против тероризма

Уређених
Слободних држава страха

Пуноправних чланица
Уједињених нација страха
Њихове забринутости због нашег страха
Њихових антитерористичких резолуција
Њиховог Савета безбедности

                                                        www.jergovic.com

 

 

ПРЕПЕВАЧ ПРЕПЕВА КРВ НИЈЕ ВОДА

Препевач препева
Крв није вода

Нису од јуче
Њихови наши

Нема тих њихових
Који нису наши
Ни тих њихових
Који нису били наши

Могу се њихови
До судњег дана
Богмати да су њихови
Чинити се њиховим
Пречињавати се у њихове
До судњег дана
Бити њихови
Чим зину зирав види
Да су наши

Више су њихови
Били наши
Него њихови
Више наши
Него што су наши
Наши

Род рођени

Ближњег и рођенијег рода
Од њихових
Наши нису имали

Прве наше
Које памте наши
Били су њихови

Кад су њихови били наши
Ниједних других није било
Ни у мувљим мудима

Многи наши
Који су се заклињали нашима
Да су одувек наши
И да нема њихових
Заклињали су се и њиховима
Да су баш они ти
Који су први били њихови
Наш је могао бити само њихов

Где год наш кмекне
Наши од радости
У небеса скачу
Колико их грло носи
Данима вичу благо нама
Ево још једног њиховог

Да нам њихови
Нису били наши
Ко зна
Да ли би икада имали
Наше наше

Целог живота свога
Њихови ништа друго
Нису били
Осим што су били наши

Свуда су се по белом свету
У наше сазивали
Искупљали се сабирали
Догонили пригонили
Из мишијих рупа се изгонили
Кад није могло никако
Силом су
Једни друге
У наше угонили

Саборовали сећали се
За нос се штипали
Једни да не забораве
Да су наши
Други да не забораве
Да су били наши

Један њихов
Нашима
Може бити више наш
Него двојица наших

Који год њихов
Каже да је наш
Наши више не питају
Који је највећи наш
Најчувенији најзаслужнији
Који је од свих наших
Највише наш

Ако један
Једини њихов
Пређе у наше
Наши славе као да су се
Удвостручили наши
Национални паркић
Најмање пашњак
У центру наше престонице
Дужно поштовање
Вечиту захвалност
И дивљење
Заслуживао је сваки њихов
За све неизмерно
Што је учинио за наше
Својим преласком
Из њихових у наше

Што је
Као њихов
У њиховом себи
Искрено и дубоко
Увек осећао нашег

Што се изјаснио
Као наш

Што је личним примером
Показао
Како се од њиховог
Постаје наш

Што је прошао
Кроз небројена искушења
И прочишћења
Док се у њему њиховом
Упорно јављао наш
Који га није пуштао

Ока једног
Да склопи
Док му се само
Није казало
Да је наш
Док се није прочистио
У нашег

Ганутљиви наши
Очију пуних суза
Захваљивали су небесима
Што се још један њихов
Из њихових
Вратио у наше

Још ганутљивији наши
Грцајући у сузама
Захваљивали су и земљи и небесима
Што се још један њихов
Избавио и спасио
Из њихових
И јавио нашим
Нема тог нашег
Који би нашима
Могао доказати
Позвати се на очевице
Поуздане сведоке
Ауторитете институције
Да је он више
Нашима наш
Него што је њихов
Нашима наш

Да је он већи наш
Од њиховог нашег
Да је највећи наш

Да је много пре
Њиховог нашег
Био и остао наш

Да је он дуже
И више нашима наш
Него што је њихов
Нашима наш

Да се он
И свако његов
Родио као наш
Да је рођени
Најрођенији наш

Ниједан наш
Не би му поверовао
Сваки би рекао исто
Још се није родио тај
Који нашима
Више од њиховог
Може бити наш

Да нема њихових
Наши би их измислили

Најчувенији наши
Били су њихови

Сваки наше горе лист
Био је њихов
Сваки хајдук наш
У гори Романији

Поносно смо говорили
Ено њиховог
Наше горе листа
Наше горе нашег
Нашег сив сокола
Дичног нашег рода
Кад запне
Кад закрути

Говорили смо
Погураћемо
Прогураћемо
Подмазаћемо
Њихови смо
Ко ће коме
Ако неће
Њихов њиховоме