Andrić – Bosni i Hercegovini

Podatak da je Ivo Andrić cjelokupni novčani iznos svoje Nobelove nagrade darovao Bosni i Hercegovini, namijenivši ga za razvoj bibliotekarstva, dugo je vremena u bosanskohercegovačkoj i jugoslavenskoj javnosti figurirao kao usmena predaja, a i to uz nekakvu nevoljkost, kao da ga je trebalo skrivati a ne afirmirati. Tom veličanstvenom a samozatajnom gestom Andrić je po jednostavnoj devizi „da je čovjek dužan svome zavičaju“, koju je sam skovao a pripisao drevnim legatorima iz svojih proza, postao jedan od njih – najveći kulturni vakif sekularnog doba i sekularnog tipa u modernoj BiH. U časopisu Hrvatska misao (Matica hrvatska Sarajevo, br. 2/2012) arhivist Andrej Rodinis objavio je izvornu dokumentaciju o tome: faksimile dvaju Andrićevih pisama i pismo zahvale Republičkog fonda za unapređivanje bibliotekarstva BiH. Tim dokumentima nepotreban je bilo kakav komentar. Pismo Republičkog fonda za unapređivanje bibliotekarstva 7. 5. 1965: Drugu Ivi Andriću, književniku BEOGRAD Proleterskih brigada 2a Vaša obavijest o dodjeli daljih 19 miliona dinara Republičkom fondu za unapređivanje bibliotekarska saopštena je članovima Upravnog odbora na redovnoj sjednici održanoj 6. maja 1965. godine. Pored izraza opštih simpatija, Upravni odbor je za­ključio da Vam se posebno zahvalimo, što činimo ovim putem. Uvjeravamo Vas da će se sredstva prema Vašoj želji trošiti isključivo namjenski, u svrhu razvijanja bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini, kao što je to bio slučaj i do sada. Sapominjemo da je Fond od svog osnivanja u 1962. godini do danas dodijelio bibliotekama iznos od 16 miliona dinara što predstavlja vidnu pomoć, posebno u nerazvijenim krajevima Republike, u kojima se u ove svrhe odvajaju minimalna sredstva. Ujedno Vas obavještavamo, da smo sredstva rasporedili na taj način što smo 14 miliona oročili kod Banke kao depozit na tri godine uz kamate od 6%. Time smo za­ložena sredstva Fonda povećali na 29 miliona dinara. Dalja 3 miliona predvidjeli smo za nabavku knjiga, a ostatak od 2 miliona dinara za nabavku opreme u bibliotekama u Bosni i Hercegovini. Prenoseći opšte izraze simpatija, ne samo Upravnog odbora već i cjelokupne javnosti, mi Vam se na dodjeljenoj pomoći najtoplije zahvaljujemo. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA FONDA Mitar Papić