Rapko Orman: OD LIVNA DO MINHENA, OD DUVNA DO PARIZA

BIOGRAFI MORAJU ZNATI

           „Rurske vijesti“ tada su zabilježile:
             „Najveća  drvena dekoracija na svijetu
             visi u Hombruchu: Pero Radulović je
             njome završio svoj opus. Njegove slike
             dimenzije 5,20 m x 2,20 m uveličale su
             Olimpijadu u Minhenu.“

biografi moraju znati kako se upornost piše
sastavlja od raznih tankih pločica furnira
lijepi i raste mic po mic unosi u intarzije

biografi moraju znati kakvu dušu drvo ima
kako grije kad se diše kako na olimp nosi
kako se bez kamena na kamen poslovica zida

biografi moraju znati kako se lijepi ljepota
za oko na tlocrtu daje ko žena ko godina
draga plemenita rodna čak rekordna

sve to i još štošta biografi moraju znati
a ako ne znaju mjesta strahu nema
mogu naučiti imaju od koga

 

TVOJU ŽELJU SLUTIM

                     virgiliju nevjestiću

s tobom sam
sjedim na kamenu
šutim slutim tvoju želju

ti stojiš na mostu
i dugo gledaš
naslikano polje

gaj gaji lepet krila
vez srca vez mašte
kišnica nalila kamene posude
u bašče kanulo proljeće
procvala ljubav

s tobom sam
pipam školjku kamena
želju tvoju slutim

dan suncu otvara oko
visoko grli lipu

krošnja puna ptica
pod krošnjom skitnica
u stabla snova
zadijeva grane

slutim
slutnja dušu vida
kad se razmaknu vidikove linije
jedna dolina
(ima ima ime)
u pjesmu uđe