Rapko Orman: ODRASLE IGRE ŠKOLE

NEKI ŠKOLSKI PRIMJERI

nekada smo gradili škole
sa puno stakla
puno sunca
djeci vidici da se šire

potom smo
u ratu
što nam je u krvi
škole sveli na razvaline
i logore

danas smo škole
vratili djeci

a djece nema

 

DJEČAK I PENZIONER

                                za tea

kako je teška ova školska torba
kako je teška ova škola
kako je težak produženi boravak

blago vama čika-kemo
vi ne morate ići u školu

čika-kemu dirnu dječakova
iskrena jadikovka
toplom ga rukom pomilova po kosi
i ljubazno zamoli

istoga dana poput slike na zidu
čika-keminog stana
nađe se list papira
rukopisom dječjim ispisan 

blago vama čika-kemo
vi ne morate ići u školu