Ivan Lovrenović: Verin suncokret

 

Prije koji dan vidjeti ih nije bilo.
Danas, već su medonosni:
tri suncokretova cvijeta u Verinoj bašči,
pred kućnim vratima, na petom katu.

Od jutra do sutona, zagnjurene u njihove krunice: pčele.
Od jutra do sutona, rade li, rade.
Dolaze, odlaze, dolaze, odlaze.
Ne čuju se, glave ne dižu, rade, samo rade.

Pred kućnim vratima u bašči na petom katu
suncokretov cvijet, pčele u njemu:
kao znak, kao lijek.