Alojz Benac, Labirint i pamćenje

(Iz recenzije za izdavača) Teško bi se mogao naći, ne samo u Bosni i Hercego­vini nego i u cijeloj zemlji, stručnjak koji bi se prihvatio posla da sam napiše pregled historije i kulturnih zbivanja na ovom prostoru od najsta­rijih vremena do praga 20. stoljeća. To je, po mom miš­ljenju, sa uspjehom učinio Ivan Lovrenović. Ovaj novi rad je, uz to, znatno obuhvatniji i zato zaslužuje sva­ku pažnju. Treba napomenuti da po­nuđeni tekst nije naučni rad u klasičnom smislu. To je – stilski dotjeran – esej po načinu pisanja, ali po sad­ržaju i tretiranju podataka on je i nešto znatno više. Taj rad – ili to djelo – će na­ročito dobro doći čitaocima koji se ne bave historijom u užem smislu i koji će u nje­mu naći vrlo korisna obav­ještenja. (1989)