Amir Brka, Fraktalni sonet

Što tebe odavna nastavaju jedino mraz i snijeg,
to veze nikakve nema sa dobima godišnjim,
niti s vremenom navodno datim od Svevišnjeg,
a ni sa zemljinom težom - koja te čini izlišnim

Nije spojeno ni sa propašću svijeta društvenom,
što braću iznova prokaza faunom uštvenom,
još manje sa stanjem u suđenom gradu ubogom
koji predugo već je mizernoj spodobi brlogom

Jer ukupni uzroci razluče li se kao pojedinačni,
snijega i mraza nestat će smisao sveznačni:
izblijedjet snaga će, čarobna moć one metafore

zavještane preko drevnoga šamana Pitagore
koja lucidno kazuje da svijet je čovjekov jedan,
taj svijet što je u tebi u fraktalima potpuno ledan


                                                         (21.5.2018.)