goran milaković: mehiko

ja sanjam jedan rozni mehiko
među kaktusima laganozelenim

i male kuće boje zrele cikle
i velike gradove pune rasprava

eseja političkih manijaka fuentesa 
jedan igrani mehiko iz principa

pun matrona s guzicama teškim
da njihova gravitacija okuplja
čitavo jedno katoličanstvo

i sanjam jednakoslavne štale
s konjima prvenstveno crnim

i ponavljam u sebi neprekidno
sonora sinaloa fuksija durango

i divim se luisu barraganu
i nadam se da ću otići

u jedan rozni mehiko
bez većih problema