Goran Milaković: REPUBLIKA DINARA

pri silasku onome
sa šćućur-planine

imali su milakovići
od opreme za život

jedne zube i crninu
pih o slobodi