Goran Milaković: UHOLAŽA

laž 
se pomnoženo giba noću

uholaža 
se prestrojava na voću

tako bi ona i po nama
kažu ljudi

se gibala