Nova knjiga eseja Envera Kazaza

U izdanju Centra za kuturu i obrazovanje u Tešnju izašla je knjiga eseja prof. dr. Envera Kazaza Prostori čitanja - tešanjska izlaganja 2. U knjigu su uvršteni eseji o poeziji Jozefine Dautbegović, o romanu Sarajevo, plan grada Miljenka Jergovića, o djelu Ivana Lovrenovića, te četiri eseja o djelu Amira Brke - tri o Brkinoj poeziji i jedan o njegovoj studiji Nisim Albahari, tragični revolucionar. Na kraju knjige je bilješka s bibliografskaim podacima o tekstovima.

U kratkom uvodu Enver Kazaz govori o porijeklu i prirodi ove svoje knjige:

„Tekstovi u ovoj knjizi rezultat su autorovog specifično tešanjskog književnokritičkog angažmana. Sprecifično tešanjskog, jer su nastajali zahvaljajući aktivnostima tamošnjeg Centra za kulturu i ob­razovanje, koji je ovaj grad učinio jednim od najvažnijih književnih toposa u današnjoj Bosni i Hercegovini. Pjesnik, prozaist, kulturolog i publicist Amir Brka zaslužan je za tu činjenicu, baš kao i za autorov angažman u Tešnju.

U knjigu su uvršteni oni tekstovi za koje autor smatra da inter­pretiraju kanonske pisce/spisateljice i djela. Neki drugi, također na­stajali u okviru tešanjskog književnog angažmana, nisu u ovoj knji­zi, jer ne govore o kanonskim književnim vrijednostima.

Ova knjiga stoga je kritička borba za novi književni kanon u Bosni i Hercegovini koji će prevladati partikularnost postojećih et­nički profiliranih i otvoriti se za forme onog interliteranog, koji niče iz književne prakse i odbacuje zahtjeve vladajuće ideologije koja je premrežila društveno polje u Bosni i Hercegovini.

Istodobno, ona nastoji pokazati do koje mjere je intepretacija ključ svakog književnokritičkog pristupa književnom djelu. Kao je­dan od kritičkih žanrova, ona prelazi granice teorijskih metoda, vra­ćajući se uvjerenju da kritički dijalog s tekstom nikada nije završen. U beskraju tog dijaloga tekst se otkriva u stalno novim značenjskim mogućnostima, neprestano nas pozivajući u nove prostore čitanja.“