Branko Ćopić, Bosna

Zoran Milutinović, Želja da se bude Arapin

Grbavica, običan dan

Ivo Žanić, Pisac na osami

Miljenko Jergović, Može li čovjek biti Bosanac?

Krleža i Davičo, jedna nedogođena polemika

Davor Beganović, Odgovor Zoranu Milutinoviću