Nikola Šop i Petar Kočić o Jajcu

Enver Kazaz, Fraktali i različite pjesme (2)

Verin suncokret

Darko Periša, FRANJEVAC KRUNOSLAV MISILO I ARHEOLOGIJA

Sarajevo u bojama duge

Ivo Totić, šest pjesama

Ernesto Sabato, TEŽIMO VJEČNOSTI A SAMO SMO SMRTNI