Ivan Lovrenović: FINKA

Ivan Lovrenović: BOG JE KOLJENOVIĆ

Ivan Lovrenović: MALA NOĆNA JEZA

Ivan Lovrenović, TVOJ JE OBLAČAN DAN

Ivan Lovrenović, PRED VRATIMA JERUZALEMA

Ivan Lovrenović: PAMĆENJE I NEPAMĆENJE

Ivan Lovrenović: KRIZA KONCEPATA