Zbornik o djelu Ivana Lovrenovića

Enes Karić, TAJNE PRIČA HILJADU I JEDNE NOĆI

Musa Ćazim Ćatić (1878 - 1915), TVOJE OČI

Amir Brka, ĆATIĆEVO PISMO SESTRI

Nikola Šop i Petar Kočić o Jajcu

Enver Kazaz, Fraktali i različite pjesme (2)

Verin suncokret