Jovica Aćin: KAPLJICE SA MOG ČELA

Katarina Livljanić: EX LIBRIS

Stjepan Sirovina: SEDAM PJESAMA

Nenad Popović: UKRAJINSKI DNEVNIK

APRILSKA RUŽA

Enver Kazaz: NOVE PJESME

Jozo Džambo: POVIJEST ŽIVI OD NARACIJE