Zbornik o djelu Ivana Lovrenovića

Centar za kulturu u Tešnju objavio je zbornik radova sa skupa o književnom djelu Ivana Lovrenovića, koji je u organizaciji toga Centra održan u Tešnju 7. i 8. prosinca 2018. godine.

(Naslovnicu i korice zbornika dizajnirao je Josip Lovrenović, akademski slikar-grafičar)

 

Knjiga radova otvara se obimnom studijom Envera Kazaza Ivan Lovrenović: pisac estetskih uzleta i hroničar društvenog poraza. Zatim su tu, redom kojim su izlagani na skupu, tekstovi Miljenka Jergovića Ivan Lovrenović: princip autsajdera, Ljiljane Šop Veliki evropski roman sa epicentrom u Bosni, Nebojše Lujanovića Nestali u stoljeću: identitetski fakti kao subverzivni akti, Edina Pobrića Poetički konteksti i žanrovske karakteristike romana: vrijeme u romanu „Nestali u stoljeću“, Alme Skopljak Biografija zločina, Davora Beganovića Ulazak u prošlost: uloga sjećanja i dokumenta u konstrukciji biografije Varcar-Vakufa, Anise Avdagić „Putovanje Ivana Frane Jukića“, romaneskni prvijenac Ivana Lovrenovića ili o poetici želje i molbe, Nerzuka Ćurka Javni intelektualac i prokletstvo nepripadanja, Esada Delibašića Kritika esencijaliziranja bosanskohercegovačkih identiteta u djelu Ivana Lovrenovića, Milorada Popovića Identitarni procesi u unutarnjoj zemlji, Josipa Mlakića Terra interior: Lovrenovićev vodič kroz labirinte i mrtvouzice „unutarnje zemlje“, Dževada Drine: Erešova kula Ivana Lovrenovića: zavičajnost u Lovrenovićevom neknjiževnom djelu, Drage Bojića Ivan Lovrenović i Bosna Srebrena, Ivana Šarčevića Naše zlo i tuđe žrtve i Ivice Đikića Tri polemike Ivana Lovrenovića o Bosni i Hercegovini.

Za drugi dio knjige uredništvo je izabralo nekoliko priloga o knjigama Ivana Lovrenovića, koji su ranije objavljeni. Tu su tekstovi Amira Brke Lovrenovićev magnum opus, Tihomira Brajovića Lična arheologija i godine koje su pojeli ratovi, Magdalene Blažević Sam na srcu zemlje, Strahimira Primorca Strah - sjećanje - tekst, Stanka Lasića Spoj priče, lirike i eseja, Ammiela Alcalayja Predgovor knjizi Ivana Lovrenovića Bosnia: A Cultural History, Ive Goldsteina Ivan Lovrenović: Unutarnja zemlja te zapis Petra Gudelja Ivan.

Zbornik sadrži i bibliografiju djela Ivana Lovrenovića. 

Urednik zbornika je književnik Amir Brka, direktor tešanjskoga Centra za kulturu, a priređivač prof. dr. Enver Kazaz. U odboru za organizaciju skupa bili su, uz dvojicu spomenutih pisaca, Miralem Brkić, likovni umjetnik, te Ljiljana Šop i Miljenko Jergović.