Rapko Orman: PRED SLIKAMA I GRAFIKAMA

SLAP VEDRINE

          pred slikama mehe sefića

 

1.

sija slap lije vedrina
mostar i hercegovina
nebo kamen tišina
pjesma sunca žena vina
ori mehana mehina
sipa slap prska vedrina

2.

ili su se slike do neba popele
pa popile s izvora bjelinu svjetlosti
ili se bjelina sunčana otopila
otopina kapala kapala
s kamenom se stopila
pa postala slika
krajolika

 

KONJ U OKU

           pred grafikama mersada berbera

 

zov divljine odzvanja u oku
bubanj neba opne razapeo
od siline da iskoče zjene
kapilari pile beonjaču
ždrijebac leži na pleća oboren
stegnut kvrgav čvornat raščerečen
sav u grču sav u ljutu muku
pjeni žvali stenje u škrgutu
nu belaja kidišu na jaja