Ivan Lovrenović: KRAKOVSKI DANI U LISTOPADU GODINE 2022.

Proljetos dadoh pristanak dr. Dominiki Kanieckoj s Instituta slavenske filologije Krakovskoga Jagelonskog univreziteta, koja se već godinama, u nizu eseja i članaka te didaktičkih projekata, prilježno bavi bosanskom i hrvatskom književnošću i kulturom, da ću doći u Krakov u radni boravak po programu koji ona zacrta i za nj dobije potrebna odobrenja i sredstva. A kad je sve bilo utanačeno, naišla je sumnja i strepnja: kud ćeš takav star i kostobolan na toliku dalj, zar ti nije pametnije sjediti s mirom kod kuće! Ali, natrag se nije moglo ni smjelo, riječ valja održati.

Tako, bî se što na putu što u Krakovu svih pet dana. Susreti s profesorima i studentima, koji su došli i s univerziteta u Varšavi, Katovicama, Vroclavu, Poznanju i Lođu. Razgovori, predavanja, radionice - kroz spektar tema i preokupacija kojima se bavim u svojim knjigama i tekstovima. Književnost, Bosna, pluralnost, etničnost, zajednički i zasebni elementi kulturnih identiteta, iskustvo drugosti i uloga drugoga u konstituciji vlastitoga identiteta, bosanski franjevci i književna kultura, povijest, jezik, rat, politika, pučka kultura i visoka kultura, Ivo Andrić, Alija Dukanović itd, itsl. Ponešto i o Poljacima u Bosni, konkretnije - o Poljakinjama koje kao liječnice rade strašan i važan pionirski posao u Bosni krajem XIX i početkom XX stoljeća. Čudesna i tragična Teodora Krajewska, pa Bronisłava Prašek-Całczyńska. Nešto - barem šaljivo i anegdotalno - i o svetoj Jadvigi, velikoj poljskoj kraljici, Bosanki i unuci bana Stjepana Kotromanića II. Prikaz knjige Bosanski križ. Nadgrobna skulptura iz doba turske vlasti s projekcijama fotografija Josipa Lovrenovića na velikome platnu.

Impresioniranost pažnjom s kojom auditorij prima „naše“ teme i mrtvouzice, i kako aktivno i s razumijevanjem reagira.

Vrijedilo je. Mnogo više nego što sam mogao i pretpostavljati. Ovaj kratki zapis neka bude tek izraz zahvalnosti na svemu što se tamo odigralo, i svima koji su za to zaslužni. Duži i iscrpan izvještaj nadam se uskoro sastaviti i ovdje učiniti javnim.