Ivo Lučić: SVIJET KAO ZAVIČAJ

Vera Arapović, ZAPISI

Enes Karić: KNJIGA O LJUDIMA KOJE JE ZAGRLILA VJEČNOST

Amir Brka: VEČERA SRIJEDOM

Vera Arapović, PJESME

Ivan Lovrenović: NASLIJEĐE VLASTITIH KAINOVSKIH ZALA

Amir Brka: BESMRTNI SIZIF